banmaihong.wordpress.com
Ôn lại kỷ niệm xưa những ngày còn thơ bé để thấy chúng ta đã đánh mất điều gì
Xã hội càng phát triển, ta tưởng như nhận được rất nhiều, nhưng cũng mất đi thật nhiều. Ta cứ mải miết chạy đi, đến khi quay đầu nhìn lại, thấy hụt hẫng lạ lùng.…