banmaihong.wordpress.com
Để Cuộc Sống Ý Nghĩa Hơn – Sư Cô Suối Thông
Ở đời, có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người, quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường, lựa chọn rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lự…