banmaihong.wordpress.com
Ngày Của Mẹ – Ngô Khôn Trí
Để tôn vinh người Mẹ, nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay chọn ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm hàng năm làm Ngày Của Mẹ hay còn gọi là Mother’s Day trong tiếng Anh. Như vậy, Ngày Của Mẹ năm n…