banmaihong.wordpress.com
Công chức, viên chức sẽ bắt đầu làm việc từ 8 giờ 30?
Trong dự thảo Tờ trình Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) gửi Chính phủ, Bộ LĐTB&XH đề xuất thời gian bắt đầu làm việc của công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) từ 8 giờ 30, thay vì 8 giờ 00…