banmaihong.wordpress.com
Chợt Thấy Hư Vô * – Nguyễn Bảo Trung 
“Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời …” Ừ thì một sớm mai nào đó, khi chúng ta đã trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra tất cả rồi sẽ thành hư vô …. Có người dành cả đời …