banmaihong.wordpress.com
Nước Pháp không còn cây gỗ đủ cao để phục chế mái nhà thờ Đức Bà
Tài liệu lịch sử cho thấy lượng cây gỗ cần để dựng mái nhà thờ Đức Bà không hề nhỏ. Tin buồn: Người Pháp sẽ khó có thể xây dựng lại nhà thờ Đức Bà được như xưa. Theo lời Bertrand de Feydeau, phó ch…