banmaihong.wordpress.com
Những “báu vật” vô giá bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy khiến người ta khóc, nhưng đã có tin vui : Tỉ phú Pháp hứa chi 113 triệu USD xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris Nhà thờ Đức Bà Paris là biểu tượng suốt 850 năm qua của…