banmaihong.wordpress.com
Cháy nhà thờ Đức Bà: Tháp sụp đổ “như con dao găm vào trái tim Paris”
Không chỉ là mất mát của nước Pháp, cả thế giới buồn đau vì tổn thất đối với một biểu tượng kỳ vĩ văn hóa, lịch sử, di sản vô giá của nhân loại. Ôi Thằng Gù Quasimodo của Victor Hugo đã mất Nhà Thờ…