banmaihong.wordpress.com
Nhiều phiên làm việc liên ngành về Đại lễ Vesak 2019
Tổ Công tác Liên ngành của Chính phủ hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak 2019 vừa tiến hành phiên họp kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Phiên họp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9-4, dưới sự c…