banmaihong.wordpress.com
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì?
Hôm qua có một học trò hỏi cô giáo ” Cách mạng 4.0 là gì? Cô chỉ có thể trả lời ngắn gọn dựa theo Wikipedia : đó là xu thế mới hiện nay ở các nước tiên tiến khởi đi từ nước Đức về tự động h…