banmaihong.wordpress.com
Thoát Khỏi Cô Đơn – Ngô Khôn Trí
Trong thế giới đông người này, một số người cảm thấy sống cô đơn, có người cho rằng họ không có ai làm bạn tâm tình thật sự. Nguyên nhân của sự cô đơn rất đa dạng, bao gồm các vấn đề về xã hội, tâm…