banmaihong.wordpress.com
Ngôi nhà bạn đang sống chính là tấm gương phản chiếu bản thân bạn
Hãy nhìn xung quanh nhà bạn, nếu bạn đang không có ở nhà thì hãy nhớ lại hình ảnh căn nhà trước khi bạn bước chân ra khỏi… Trên nền nhà có nhiều bụi không, trên sô pha có chồng chất tạp chí cũ khôn…