banmaihong.wordpress.com
Hơn 500 học sinh Sài Gòn tưởng niệm sự kiện Gạc Ma lịch sử
Hơn 500 học sinh THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TP.HCM) đã cùng nhau tưởng niệm, tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Hơn 500 học sinh THPT Nhân Việt (quận Tân Phú,…