banmaihong.wordpress.com
Phẩm cấp tâm hồn chính là thứ quyết định nhân cách và thành bại của đời người
Người ta thường hay dùng chức vị và tài năng để đánh giá thứ bậc của người đàn ông, dùng dung mạo và khí chất để đánh giá thứ bậc của người phụ nữ, nhưng rất ít người đánh giá thứ bậc của tâm hồn. …