banmaihong.wordpress.com
Ba câu chuyện dưới đây, nếu nói ít đi thì phúc khí lại càng nhiều
Lúc cùng bạn bè nói chuyện, hãy cố gắng ít nói ba câu chuyện về bản thân mình sau đây, thì đời này phúc khí, vận khí của bạn sẽ vô cùng tốt đẹp! Nói ít đi thì phúc khí lại càng nhiều. (Ảnh: t/h)Tục…