banmaihong.wordpress.com
Dòng Chảy Cuối Năm (Huỳnh Phương -Huệ Hương) 
Tờ lịch cuối cùng, ngày mai gỡ xuống … Bạn và tôi … ôn những việc năm qua . Quan điểm Đạo, Đời tiến được bao xa ? Hay chỉ là thói quen … lặp đi lặp lại Thì ra … …