banmaihong.wordpress.com
Thơ KLanvy ở Nhiên An
NGÀY SEN ĐÁ ĐƠM BÔNG Những chiếc chuông bé bỏng Rung lên réo rắt lòng Lay động lời khát vọng Ngày Sen đá đơm bông _(())_