banmaihong.wordpress.com
Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: “Hé lộ” thêm những tình tiết mới
Cứ 5 giây sửa điểm một trò Quan lớn chỉ thị mắc gì lo? Khóc ròng! giáo dục là quốc sách Phen này gian lận hơn trăm đứa Vốn dốt mà tham muốn đỗ to Một điểm úm ba la thành chín Thế nên củi mới cháy t…