banmaihong.wordpress.com
Áo Dài Việt Nam Tại New York – Vietnamese Traditional Clothing in New York
ÁO DÀI VIỆT NAM ** Áo dài Việt ngàn đời tươi nét đẹp Hồn dân tộc kết nên tà áo lụa Tha thướt yêu kiều tôn vóc dáng Em Dù đi bốn bể năm châu Tự hào gói trọn trong màu áo ai Huỳnh Huệ …