banmaihong.wordpress.com
Ký sự: Mong mỏi của dân Vân Đồn trước tin thành đặc khu
Tuần đầu tháng 6, chúng tôi tới Vân Đồn – nơi được đề xuất là một trong 3 đặc khu đầu tiên của cả nước để tìm hiểu những mỏng mỏi của người dân nơi đây trước tin trở thành đặc khu.…