banmaihong.wordpress.com
Đôi Khi Chúng Ta Cần …
Quan trọng với tôi chẳng phải là tiền tài, địa vị hay chức nghiệp Cách người ta đối đãi với nhau mới gây ấn tượng cho tôi ( HH tạm dịch) **** Nhẫn nhịn để vun bồi phước đức Trung thực để tạo dự…