banmaihong.wordpress.com
Vài Dòng Về Việc Mỹ Đánh Thuế Nhập Khẩu Thép – Ngô Khôn Trí
Công nghiệp thép là một ngành công nghiệp đang yếu dần của Mỹ . Số lượng sản xuất trong nước đang giảm từ năm 2000 là 112 triệu tấn, năm 2016 giảm xuống còn 78,6 triệu tấn. Năm 2016, Mỹ sản xuất 7…