banmaihong.wordpress.com
Đôi dòng về việc hợp thức hóa mại dâm – Ngô Khôn Trí
Mại dâm một vấn đề xã hội không chỉ xảy ra ở các nước nghèo mà ngay cả trong những nước giàu có . Việc quản lý mại dâm là 1 việc rất khó vì nó đa dạng , dễ phổ biến ở mọi nơi và nhất là những nơi c…