banmaihong.wordpress.com
Sinh sản vô tính và Đạo Phật” – Nguyễn Tường Bách
Trong báo cáo khoa học đăng trên tạp chí Cell ngày 24-1 vừa qua, nhà khoa học Trung Quốc Muming Poo và các cộng sự cho biết họ đã thành công khi cho ra đời 2 chú khỉ cái macaque bằng phương pháp si…