banmaihong.wordpress.com
Chiếc Đòn Gánh Của Mẹ – Nguyễn Minh Phúc
Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai. Quê tôi miền Trung nghèo lắm. Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi c…