banmaihong.wordpress.com
4 loại người hút hết năng lượng của bạn, đừng bao giờ kết giao hay dính líu tới
Chúng sinh bình đẳng, người với người sống để yêu thương nhau, nhưng có 4 loại người không nên tiếp xúc lâu, bởi họ sẽ hút hết năng lượng của bạn.