banmaihong.wordpress.com
Phấn đấu & bí quyết thành công trên vùng đất mới – Ngô Khôn Trí
NỖ LỰC = THÀNH CÔNG Lời chia sẻ của người thành công trong sự nghiệp ở đất người : Quan điểm sống của tôi là thay vì thất vọng hay ganh tỵ với người khác, chúng ta hãy biết tạm thời quên …