banmaihong.wordpress.com
Có Nên Sống Lâu Trăm Tuổi Chăng…? – Huỳnh Phương – Huệ Hương
Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này. Bà ra đi vào lúc 96 tuổi, nhìn bảng cáo phó mà Nhà mai táng đã thêm vào trước số tuổi là Thượng Thượng Thọ rồi nhìn lại thân xác gầy gò ốm yếu chỉ …