banmaihong.wordpress.com
Ông Phật Mũi Đen
Làm sao để yêu thương mà không dính chấp? Ở đâu có ngục tù của ” Tự ngã” là ở đó còn đau khổ, ngay trong cả tình yêu, bởi tính chiếm hữu do vô minh và tham sân mà ra. Câu truyện Thiề…