banmaihong.wordpress.com
Mắc 4 thói quen này, cả đời bạn khó có thể “thoát nghèo”!
1. Có thể xem phim vô bổ cả ngày nhưng không muốn bỏ ra 5 phút để đọc sách