banmaihong.wordpress.com
Mời ngắm “người yêu dấu” và nghe Vũ Đức Nghiêm gọi … ( Vũ Công Hiển )
Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm, tác giả “Gọi Người Yêu Dấu,” vừa qua đời tại San Jose, miền Bắc California, vào sáng Thứ Hai, 24 Tháng Bảy 2017…. Ảnh: Hương Kiều Loan…