banmaihong.wordpress.com
Chuyện một bài ca dao cổ – Phan Văn Cho
Bìa sách “Quốc văn giáo khoa thư” Ảnh: diendan.hocmai.vn ” Đi chợ tính tiền “là một bài ca dao lục bát. Bài đã được in làm Bài Học Thuộc Lòng cho học sinh lớp “sơ đẳn…