banmaihong.wordpress.com
Từ những tấm lòng với chuyến đi tháng 5 về Lak
“Điều quan trọng không phải là bạn cho bao nhiêu, mà là bạn cho đi với bao nhiêu yêu thương.” ~ Mẹ Teresa . Xin dược trích lại quan niệm về bố thí theo Phật Giáo bởi lẽ có không ít n…