banmaihong.wordpress.com
Hạt Mồ Hôi – Đàm Lan
Hạt mồ hôi cho vườn xanh búp lộc Cho hoa thơm vẫy lượn cánh bướm ong Cho vàng tươi lúa chín khắp ruộng đồng Cho mắt sáng tung tăng em trường lớp