banmaihong.wordpress.com
Những Cây Noel Ấn Tượng Nhất 2016 – PPS ( Túy Phượng )
Cây Noel – một đặc trưng của Giáng Sinh – đã thành một biểu tượng mang ý nghĩa tốt đẹp của thông điệp Giáng sinh Đó là thông điệp của của niềm hy vọng và sức sống mới trong lễ hội No…