banmaihong.wordpress.com
Sống Đẹp Giữa Cuộc Đời – Nguyên Minh
Quan hệ với bạn bè Bước ra khỏi gia đình, quanh ta đều là bạn bè. Bạn đồng nghiệp, bạn chơi thể thao, bạn cùng sở thích, bạn học cũ, bạn trong quan hệ làm ăn, nhờ cậy phụ thuộc lẫn nhau… và h…