banmaihong.wordpress.com
Sự im lặng đáng suy ngẫm – Nguyễn Tấn Ái
Khi trời chuyển mưa, ếch nhái nghiến răng trèo trẹo, ấy là sự am tường thời thế của loài lưỡng cư bò sát. Không biết theo gia phả được viết bởi cụ Đạc- uyn thì loài ếch nhái thuộc hàng thủy tổ thứ…