banmaihong.wordpress.com
Một Câu Trả Lời Sâu Sắc ( Nhật Oanh)
Những vị khách được mời đến dự bữa ăn tối đang cùng nhau thảo luận về cuộc sống. Một giám đốc điều hành- quyết định bàn về vấn đề giáo dục. Anh ta lập luận bằng câu hỏi “ Một đứa trẻ sẽ học được g…