banmaihong.wordpress.com
Vẽ Tranh Trên Lông Gà
Mời các bạn và các em thưởng thức tài nghệ tuyệt vời vẽ tranh trên lông gà của người da đỏ. Hình ảnh do chị Tôn Nữ Ngọc Hoa chuyển đến.