banmaihong.wordpress.com
Bác Nông Dân và Con Quỷ (Phạm Lê Yến Nhi)
Ngày xưa, có một bác nông dân khôn ngoan, ranh mãnh, mưu mẹo của bác thì không sao kể hết được. Lý thú nhất là chuyện có lần bác lừa được một con quỷ. Một ngày nọ, bác làm đồng xong, và ngay lúc t…