banmaihong.wordpress.com
Hình Tượng của Một Tâm Hồn Đau Khổ (Saki- Trần Thu Hà)
Có một vài bức tượng điêu khắc bằng đá đặt ở những khoảng trống xen kẽ giữa những bức tường thấp trong một giáo đường cổ xưa, một số trong các bức tượng đó là thiên thần, hay những vị vua hoặc cá…