banmaihong.wordpress.com
Vẻ Đẹp Tâm Hồn (Trần Thu Hà)
Mời các bạn và các em đọc câu chuyện về Vẻ Đẹp Tâm Hồn sau đây và thưởng thức một clip và xem file PPS Vẻ Đẹp Tâm Hồn do Trần Thu Hà dịch như minh họa cho câu chuyện nét đẹp tâm hồn như câu tríc…