banmaihong.wordpress.com
Sức Hủy Diệt của Lo Âu (Trần Thu Hà)
Một buổi sáng nọ, Thần Chết đi đến một thành phố thì có một người đàn ông đến hỏi “Ngài đang định làm gì vậy?” “Ta sẽ lấy đi 100 sinh mạng” -Thần chết trả lời “ Thật đáng sợ” người đàn ông nói, “ T…