banmaihong.wordpress.com
Rùa Và Đại Bàng ( The Tortoise and the Eagle )
Một con Rùa nằm uể oải phơi mình trong nắng ấm phàn nàn với những con chim biển về số phận hẩm hiu của mình, rằng sẽ không ai dạy cho nó bay được. Một con Đại Bàng lượn lờ gần đó đã nghe thấy những…