banmaihong.wordpress.com
Người Nông Dân và Con Cò
Một người nông dân giăng vài cái lưới trên mảnh đất mới gieo trồng và bắt được rất nhiều con Sếu đến tha hạt giống của ông. Bằng những cái lưới ấy, ông bẫy được một con Cò bị vướng vào lưới và đa…