banmaihong.wordpress.com
Lá Me – Nụ Cười
Lá Me . Tôi gặp em đầu thu nắng nhẹ Mắt đuôi dài tựa lá me bay Tôi hứng vội đem về ấp ủ Ngày lẫn đêm, đôi mắt lá me . Nụ Cười . Môi em nở một nụ cười bằng trăm ngàn vạn trăng rằm Trung Thu Thiên đà…