banmaihong.wordpress.com
Như Truyện Cổ Tích
. Đôi khi, giữa đời thường, tình yêu cho ta một câu chuyện cổ tích . ~Lâm Bảo Quyên dịch. . Once in a while, in the middle of an ordinary life, love gives us a fairy tale. . Unknown…