banglaixequocte.net
Đổi bằng lái xe quốc tế IAA do Mỹ cấp đi được 192 quốc gia
Bằng lái xe quốc tế còn được chấp nhận như là một Thẻ căn cước thay thế cho hộ chiếu. Chỉ cần sở hữu giấy phép lái xe quốc tế, chủ thẻ dễ dàng thuê khách sạn, mở thẻ ATM hoặc làm những thủ tục khác yêu cầu có sự xác nhận của hộ chiếu.