balkanstories.net
San o boljem svetu
Danas je 29 novembar, Dan Republike. Na ovaj dan, AVNOJ je proglasio Novu Jugoslaviju. Ova nova Jugoslavija je bila san da je moguńá bolji svet.