balkaninews.com
ಸೊಂಪಾದ, ದೃಢವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪಾಲಾಕ್ - Balkani News
ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಸೊಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅದು ಪಾಲಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹ ...